srijeda, 16. siječnja 2013.

Osvrt na studijsko putovanje „Višejezičnost i prevođenje u EU – od politike do prakse”


Sredinom oktobra 2012.godine je Evropska komisija organizovala studijsko putovanje u Brisel na temu „Višejezičnost i prevođenje u EU – od politike do prakse” na kojem su učestvovale prevodilačke agencije, predstavnici udruženja i univerziteta sa područja bivše Jugoslavije, Islanda te Škotske i gdje je Profis d.o.o. bila jedina prevodilačka agencija iz Bosne i Hercegovine.
Cilj studijskog putovanja je bio da se njegovim učesnicima pruži prilika da nauče nešto više o praktičnim aspektima politike višejezičnosti i prevođenja na evropskom nivou, kao i stvaranje platforme za interakciju između evropskih institucija i drugih evropskih aktera iz polja univerzitetskog obrazovanja, strukovnih udruženja i prevodilačkih kompanija.
Među već navedenim, manifestacija je također imala za cilj podržati i pokrenuti tržišta za jezike zemalja učesnica, a naročito podstaknuti saradnju između različitih sektora i njihovu buduću integraciju u širu evropsku ekonomiju.
Petodnevni program ovog studijskog putovanja uključivao je upoznavanje sa strukturom i organizacijom Evropske unije i njenih institucija, obilazak Evropskog parlamenta, detaljnije upoznavanje sa načinom rada i obimom posla Generalne direkcije za prevođenje (DGT) te predstavljanje bitnih statističkih podataka koji se tiču prevođenja i prevodilačke industrije.
Putovanje je između ostalog pružilo priliku da se upoznamo sa problemima i poteškoćama s kojima se suočavaju velike evropske prevodilačke kompanije, te načinima na koje se ti problemi rješavaju ili se pokušavaju riješiti.
Ono što je zanimljivo i značajno za naglasiti je da se u vremenu opće krize i recesije, prevodilačka industrija u EU dobro drži i jedna je od rijetkih grana koja nije zabilježila pad. Procjene kažu da je u 2008. godini prevodilačka industrija vrijedila oko 8,4 milijardi eura, a do 2015. očekuje se da će vrijednost premašiti 15 milijardi eura što predstavlja godišnji porast od oko 10%.
Sve u svemu ovo je bilo jedno poučno iskustvo u kojem smo uvidjeli da je Evropska unija voljna pružiti pomoć i prenijeti znanja ljudima naše regije te da je u budućnosti priključak Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji moguć, naravno uz mnogo napornog rada, zalaganja i zadovoljavanja mnogih kriterija.
Dario Jakovljević
Direktor
Profis d.o.o.

Nema komentara:

Objavi komentar