četvrtak, 17. siječnja 2013.


Uvijek sam bila zagovornica toga da se od djece može najviše naučiti i drago mi je kada vidim da je zaista tako. Oni su otvorenih umova, blistavih pogleda i ne prezaju od iskrenosti. Najbolji učitelji, iako mi odrasli često mislimo da isključivo mi njih podučavamo.
Tako sam prošlog ljeta u Drveniku u Hrvatskoj prisluškivala razgovor između dva dječaka na plaži. Dok su se igrali sa kamenčićima i pijeskom, pokušavali su jedan drugom da objasne određene lingvističke nedoumice između bosanskog i hrvatskog jezika. Tako je Tarik rekao Filipu da je njegova majka napravila sendviče za obojicu, a Filip onako malo zbunjen pita:
Majka? Misliš tvoja mama? – Ne, odgovara Tarik, moja nana, ne moja mama. Tvoja nana? To je tvoja baka?- opet bi zbunjeni Filip, na šta će Tarik još uvijek smireno – Ne baka, majka! Pa znači mama, skonta Filip! Neee, kaže Tarik već nervozno što ga Filip ne razumije, Majka bolan, moja nana!
-  Pa baka! kaže Filip…i tako su njih dvojica uveliko pokušavali jedan drugom da dokažu i pokažu na šta zapravo misle.
Bila sam u iskušenju da im objasnim razlike i ljepote tih razlika, ali sam ih pustila, jer će i sami shvatiti o čemu je riječ, a iskreno, uživala sam slušajući ih i smijala se njihovoj nedoumici.
Ove godine mi je na plaži u Lovištu, Hrvatska, prišlo više djece jer sam se tako lijepo ludirala sa svojom kćerkicom pa su i oni pomislili da bi mogli lijepo sa nama da se igraju, plešu i rade gimnastiku na plaži. I pričam ja sa svima, igram se, a mali Duje koji ima 7 godina vidi da ja pričam „drugim jezikom“ kako on to sam nazva. Pa je dijete samoinicijativno počelo da mi objašnjava razlike i prije svega da se pohvali kako on to sve zna. Tako će meni Duje lijepo objasniti da on kaže prijatelj, a na drugom jeziku, u Beogradu će ljudi reći drug. A to znači isto! Pa kruh se kaže na tom drugom jeziku hljeb. A vlak je voz! Slušaju i ostala djeca mudrolije ovih čarobnih jezika i dive se Dujetu, a ja onda upitah kako se na hrvatskom kaže mjesec maj. Kažu meni djeca – pa maj. I svi klimnuše glavom, rekao bi čovjek sve smo se sporazumjeli.
Vidim ja, nisu tu čista posla, pa ih upitah šta je to maj mjesec. Muk među mojom malom rajom na plaži. Eh sada, ne mogu se ja sjetiti kako se na hrvatskom kaže maj, pa nagađaj, a djeci smješno. Sjetih se Izeta iz serije Lud zbunjen normalan i njegovih prijedloga za nazive kalendarskih mjeseca na bosanskom, te u tome nekako svi skupa nadođosmo na svibanj. Naučih ja od djece svibanj i nikad ga više zaboraviti neću, a možda se i oni nekada sjete maja, bosanskog, srpskog, hrvatskog, makedonskog, slovenačkog, crnogorskog ili barem dio te priče koju im je jednog ljetnog prijepodneva pričala neka teta Tihana iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine, gdje je ok reći i vlak i voz, i svibanj i maj, i definirati i definisati….a i nasmijati se svim našim jezicima i sjetiti se nekada i Top liste nadrealista. Ne pretjerivati u isticanju razlika, ali njegovati svoj jezik, proširivati svoje znanje i kao mali Duje, znati „strane“ jezike, pa barem one svojih susjednih zemalja.
Tihana Puzić
vlasnica Profis d.o.o.

srijeda, 16. siječnja 2013.

Osvrt na studijsko putovanje „Višejezičnost i prevođenje u EU – od politike do prakse”


Sredinom oktobra 2012.godine je Evropska komisija organizovala studijsko putovanje u Brisel na temu „Višejezičnost i prevođenje u EU – od politike do prakse” na kojem su učestvovale prevodilačke agencije, predstavnici udruženja i univerziteta sa područja bivše Jugoslavije, Islanda te Škotske i gdje je Profis d.o.o. bila jedina prevodilačka agencija iz Bosne i Hercegovine.
Cilj studijskog putovanja je bio da se njegovim učesnicima pruži prilika da nauče nešto više o praktičnim aspektima politike višejezičnosti i prevođenja na evropskom nivou, kao i stvaranje platforme za interakciju između evropskih institucija i drugih evropskih aktera iz polja univerzitetskog obrazovanja, strukovnih udruženja i prevodilačkih kompanija.
Među već navedenim, manifestacija je također imala za cilj podržati i pokrenuti tržišta za jezike zemalja učesnica, a naročito podstaknuti saradnju između različitih sektora i njihovu buduću integraciju u širu evropsku ekonomiju.
Petodnevni program ovog studijskog putovanja uključivao je upoznavanje sa strukturom i organizacijom Evropske unije i njenih institucija, obilazak Evropskog parlamenta, detaljnije upoznavanje sa načinom rada i obimom posla Generalne direkcije za prevođenje (DGT) te predstavljanje bitnih statističkih podataka koji se tiču prevođenja i prevodilačke industrije.
Putovanje je između ostalog pružilo priliku da se upoznamo sa problemima i poteškoćama s kojima se suočavaju velike evropske prevodilačke kompanije, te načinima na koje se ti problemi rješavaju ili se pokušavaju riješiti.
Ono što je zanimljivo i značajno za naglasiti je da se u vremenu opće krize i recesije, prevodilačka industrija u EU dobro drži i jedna je od rijetkih grana koja nije zabilježila pad. Procjene kažu da je u 2008. godini prevodilačka industrija vrijedila oko 8,4 milijardi eura, a do 2015. očekuje se da će vrijednost premašiti 15 milijardi eura što predstavlja godišnji porast od oko 10%.
Sve u svemu ovo je bilo jedno poučno iskustvo u kojem smo uvidjeli da je Evropska unija voljna pružiti pomoć i prenijeti znanja ljudima naše regije te da je u budućnosti priključak Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji moguć, naravno uz mnogo napornog rada, zalaganja i zadovoljavanja mnogih kriterija.
Dario Jakovljević
Direktor
Profis d.o.o.